web design and software
  web design and software
  | Αρχική | Υπηρεσίες | Εταιρεία | Επικοινωνία | περιεχόμενα |
Ελληνικά |  English
 
 
 
prosvasi web design software webdesign
prosvasi web design software σχεδιασμός ιστοσελίδων Web Design
prosvasi web design software φιλοξενία Φιλοξενία
prosvasi web design software προγραμματισμός
prosvasi web design software ανάπτυξη λογισμικού Ανάπτυξη Λογισμικού
prosvasi web design software πλεονεκτήματα
prosvasi web design software διαφήμιση Διαφήμιση
prosvasi web design software ασλφάλεια Ασφάλεια
prosvasi web design software αξιοπιστία Αξιοπιστία
prosvasi web design software
 
prosvasi πακέτο φιλοξενίας
Πακέτο Φιλοξενίας:
Παραγγελία
 
 
 
    550MB
    12GB Traffic

Domain Names
    1 Domain Name
     Domain Names
     Domain Aliases
     sub-Domains

    Crontab Manager
    Web-based PLESK 7.5 control panel
    FrontPage extensions
    Custom Error Pages
     Certificates
     Backup
    
    SSH
    File Manager
    
    24/7 FTP
     FTP

Emails
    1000 POP3/IMAP
     email Aliases
    Email Antivirus
    Antispam Manager
    Mailing Lists
    Web-based email
    Catch-all email
    Email forwarding

Backup
    Archive Manager
     Backup

Scripts
    Counters
    Form Mail
    Zend Optimizer
    JSP (TOMCAT)
    SSI
    Apache-ASP
     CGI-bin
    Perl 5.8
    Javascript
    XML
    DHTML
    PHP 4.3.2

Multimedia
     RealAudio
     RealVideo
     Midi
     Flash
     Shockwave

Databases
    Berkeley
    3 PostgreSQL
    3 MySQL

Servers
    Dual XEON or Dual Athlon MP
    2GB RAM
    RAID 1 (SCSI ULTRA 320)
    UPS
    Linux RedHat AS 3
    Apache 2.0.x
     99,9%

Παραγγελία | ¶λλο Πακέτο
*Στις Τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α., 19%.
 


© Copyright 2006, Prosvasi Web Design & Software. All rights reserved